rapidparts - Drukarki 3d

paper abstract examples

NOWY MAKERBOTA� REPLIKATOR +

Zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnego i szybszego drukowania 3D

how should the us respond to illegal immigration essay Aby zapewniA� doskonaA�y druk 3D , MakerBot Replicator + jest wyposaA?ony w opatentowany technologicznie Extruder + i wszystkie standardowe cechy swojego poprzednika: wyA�wietlacz LCD, kamerA� pokA�adowA�, USB, Wi-Fi i Ethernet. MakerBot Replicator + drukuje o 30% szybciej niA? jego poprzednik i oferuje 25% wiA�kszA� objA�toA�A� kompilacji. Aby zapewniA� niezawodnoA�A� dziaA�ania, nasze nowe drukarki 3D i ich podsystemy zostaA�y zmodyfikowane i rygorystycznie przetestowane przez ponad 380 000 godzin. OszczA�dzaj czas poprzez integracjA�, A�A�czA�c replikator + z oprogramowaniem MakerBot Print i MakerBot Mobile. Replikator + jest w chmurze, dziA�ki czemu moA?na zdalnie sterowaA� nim za pomocA� programu MakerBot Print lub aplikacji MakerBot Mobile. DziA�ki funkcji MakerBot Print moA?na importowaA� oryginalne czA�A�ci CAD, automatycznie porzA�dkowaA� je podczas przygotowywania drukowania, a nastA�pnie wydrukowaA� je na jednym lub kilku drukarkach. Z nowym Grip Surface, wydruki sA� lepsze, co skutkuje zmniejszeniem efektu niepoA?A�danego jakim jest tak zwany skurcz. Wydruki sA� rA?wnieA? A�atwiejsze do odczepienia dziA�ki nowej, giA�tkiej pA�ycie Flex Build Plate. PA�yta kompaktowa jest fabrycznie wypoziomowana, dziA�ki czemu replikator + jest gotowy od wyjA�cia z pudeA�ka. OprA?cz intuicyjne obsA�ugi, wyA�wietlacz LCD umoA?liwia konfigurowanie i konserwacjA� drukarki 3D.

broszura pdf

XFab

Pierwsza profesjonalnej klasy drukarka 3D drukujA�ca w technologii Stereolitografii i przystA�pnej cenie.

XFABA� korzysta z tej samej technologii co reszta rodziny profesjonalnych drukarek DWS. Cylindryczny obszar roboczy: 80% wiA�ksza pojemnoA�A� niA? konwencjonalne drukarki 3D. Wysoka rozdzielczoA�A�, jak profesjonalne drukarki 3D: minimalna wielkoA�A� 250 mikronA?w. NiezawodnoA�A�. Opatentowany system TTT, Tank Translation System. Technologia ta zwiA�ksza trwaA�oA�A� wkA�adu i pozwala na duA?A� wydajnoA�A� drukowanego modelu. Opatentowany system kontroli temperatury to: Laser BlueEdgeA�, bez kalibracji, bez konserwacji. Prostota! Drukarka typu plug and play USB.

broszura pdf

MAKERBOT REPLICATOR Z18

Najlepszy stosunek ceny do wydajnoA�ci w kategorii bardzo duA?ej, profesjonalnej drukarki 3D

30.0 dA�ugoA�ci X 30.5 szerokoA�ci X 45.7 wysokoA�ci w cm. ZrA?b ekstra duA?e i ultra-wysokie modele, koncepcje przemysA�owe i prototypy. PomyA�l i wydrukuj rzeczy wiA�ksze niA? kiedykolwiek. DziA�ki ogromnej pojemnoA�ci konstrukcyjnej Z18 moA?na drukowaA� prototypy i czA�A�ci o znacznie niA?szym koszcie niA? przemysA�owe drukarki 3D.

broszura pdf