RapidParts - czyli szybkie wytwarzanie prototypów i krótkich serii

Druk 3d - technologia "SLA"

STEREOLITOGRAFIA

Jedna z najdokładniejszych technik wytwarzania przyrostowego. Polega na wyrysowywaniu kolejnych warstw poziomych modelu, za pomocą promienia lasera, na platformie zanurzanej w wannie wypełnionej fotopolimerem. Pod wpływem światła laserowego, dochodzi do polimeryzacji i utwardzenia żywicy. Po obrysowaniu jednej warstwy , platforma jest podnoszona o grubość kolejnej, a cały proces powtarza się, aż do uzyskania całego prototypu.

Druk 3d - technologia "FDM"

Fused Deposition Modeling

Metoda ta polega na dostarczeniu do ruchomej w trzech wymiarach głowicy, materiału termoplastycznego. Filament nanoszony jest warstwami. Proces ten jest cichy i łatwy do wykonania w warunkach biurowych. Przedmioty drukowane w tej technologii cechują się słabszą jakością wykonania powierzchni niż w przypadku SLA. FDM jest najtańszą technologią druku 3d.

masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dostępni do państwa dyspozycji w godzinach 8 - 20 od poniedziałku do soboty.