what is a dialogue essay

RapidParts - czyli szybkie wytwarzanie prototypA?w i krA?tkich serii

how to write a critique of an academic article

Druk 3d - technologia "SLA"

STEREOLITOGRAFIA

Jedna z najdokA�adniejszych technik wytwarzania przyrostowego. Polega na wyrysowywaniu kolejnych warstw poziomych modelu, za pomocA� promienia lasera, na platformie zanurzanej w wannie wypeA�nionej fotopolimerem. Pod wpA�ywem A�wiatA�a laserowego, dochodzi do polimeryzacji i utwardzenia A?ywicy. Po obrysowaniu jednej warstwy, platforma jest podnoszona o gruboA�A� kolejnej, a caA�y proces powtarza siA�, aA? do uzyskania caA�ego prototypu.

Druk 3d - technologia "FDM"

Fused Deposition Modeling

Metoda ta polega na dostarczeniu do ruchomej siA� w trzech wymiarach gA�owicy, materiaA�u termoplastycznego. Filament nanoszony jest warstwami. Proces ten jest cichy i A�atwy do wykonania w warunkach biurowych. Przedmioty drukowane w tej technologii cechujA� siA� sA�abszA� jakoA�ciA� wykonania powierzchni niA? w przypadku SLA. FDM jest najtaA�szA� technologiA� druku 3d.

masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu. JesteA�my dostA�pni do paA�stwa dyspozycji w godzinach 8 - 20 od poniedziaA�ku do soboty.